Bestuur

Voorzitter: Vital Braekers
Secretaris: Marc Schouteden
Penningmeester: Steven Willems
Interclubleider: Jos Schouteden
Recreatie: Koen Govaerts
Sponsoring: René Smeets
T1: Dries Steensels