Privacy-verklaring

PRIVACY VERKLARING KTTC METEOR BREE
KTTC Meteor Bree  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KTTC Meteor Bree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Welke gegevens houden we bij en waarvoor gebruiken we die?

  • Alle basis gegevens die nodig zijn voor onze werking:

   • je naam, adres en andere contactgegevens (e-mail adres(sen) en/of telefoonnummer(s): we gebruiken deze om je op de hoogte te brengen van competitie en trainingen, en andere activiteiten die door de club georganiseerd worden zoals quiz en eetdag

   • geslacht en geboortedatum: deze zijn nodig voor de organisatie van competitie en planning van de trainingen

   • Indien van toepassing, je klassement en VTTL ID: eveneens nodig voor competitie

  • In het kader van ons fair-play beleid houden we ook gegevens bij van sportieve incidenten waar je bij betrokken bent (wat is er gebeurd, waar, wanneer, wie heeft het gemeld). We gebruiken deze gegevens om onsportief gedrag bij te sturen, we verwijzen naar ons fair play charter voor verdere informatie.

Hoe lang houden we je gegevens bij?

 • Lidmaatschapshistoriek houden we onbeperkt bij. Deze gebruiken we om de evolutie van de club in kaart te brengen.

 • Contactgegevens van leden houden we bij zo lang je lid bent

 • Contactgegevens van ex-leden en sympathisanten houden we bij tot je laat weten dat je dat niet meer wenst.

 • Gegevens met betrekking tot fair-play worden gewist zodra iemand geen lid meer is. De historiek van dergelijke incidenten voor een bepaalde speler wordt ook gewist zodra er één jaar geen incidenten meer gemeld worden over die speler.

Aan wie geven we jouw gegevens door?

 • Als lid van KTTC Meteor Bree ben je ook lid van de VTTL en geven we hen jouw contactgegevens, leeftijd en geslacht door.

 • We geven ledenlijsten door aan de stad Bree ter controle van de subsidies die we van hen ontvangen. Deze lijsten bevatten je naam, adres, VTTL klassement indien van toepassing en je geboortedatum.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Je contactgegevens en de historiek van je lidmaatschap zijn toegankelijk voor de leden van alle bestuursorganen van de club.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door KTTC Meteor Bree, Kolisboomstraat z/n te 3960 Bree voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op  direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via ons contactformulier. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website.
Foto’s kunnen genomen worden tijdens wedstrijden en evenementen.